dr.Tomo V.Kajoko
 psichoanalizės
 ir psichoterapijos
 praktika

A present experience is past, is present, and is future; it is timeless.  
(Esamas patyrimas yra praeitis, dabartis ir ateitis; jis nepriklauso nuo laiko.) 
W.Bion 

 

Suprasti patį save reiškia tapti suprantamesniu ir kitiems. Suvokti savo paties galimybes reiškia geriau jausti ir greta esančiojo ribas. Pasak A.Šliogerio "...žmogaus kaip žmogaus pradžia - savo ribų suvokimas". Būti priklausomu nuo kito žmogaus reiškia kitaip jausti ir savo paties savarankiškumo poreikį. 
 
Psichoanalizė - yra vienas iš būdų žvilgtelėti į save iš kitos perspektyvos, kitu kampu. Fotografijos amžiuje mes išmokomi demonstruoti savo "gerąsias" puses, pataikaudami fotografui ir žiūrintiems... Tai tampa įsitikinimu, įpročiu, kartais pakeliama net į savasties rangą. "Atstumtoji" asmenybės pusė lieka gyventi šešėlyje, bet tai dar toli gražu nereiškia, kad ji - niekam tikusi, prasta. 
 
Nėra lengva perkainoti savo mintis, įsitikinimus, peržiūrėti jausmų kilmę. Tai ne tik griauna pastovumo jausmą, bet ir sukrečia tapatybę. Natūralu, kad dalis žmonių atvirumą suvokia kaip nusižeminimą, o psichoterapeutą kaip savitumo klastotoją. Tai kas vyksta psichoanalizės metu, ir yra akistata su neišvengiamai prieštaringo tapatinimosi norais, kartais akivaizdžiais, kartais - giliai nuslopintais.  
 
Psichoanalizė - tai smalsumas ir drąsa pažvelgti į savo nematomąją ar išsižadėtąją pusę. Ji gali panašėti į Alisos nuotykį veidrodžių karalystėje, kurioje, ieškodamas vieno, gali rasti visai kita, Ir grįžti atgalios suaugesniu.