dr.Tomo V.Kajoko
 psichoanalizės
 ir psichoterapijos
 praktika
Tekstai

Psichoanalizė ir tikėjimas 
pranešimas, skaitytas S.Freudo 150 - gimimo metinėms skirtoje konferencijoje.  
Praplėsta šio teksto versija pasirodė knygoje "Psichoanalitiniai etiudai", išleistoje "Tyto alba" leidyklos, 2009. 
 
Psichoterapiniai Arvydo Šliogerio būties fenomenologijos aspektai 
Pranešimas, skaitytas Kultūros, filosofijos ir meno instituto konferencijoje "Psichoanalitinių idėjų sklaida XX a. kultūroje" 2009 m. 
 
Vertimo bėdos. Apie D.W.Winnicott'o "Žaidimą ir realybę" lietuvių kalba  
Straipsnis "Šiaurės Atėnuose". 
 
Neanalizuok manęs (garsiai). Apie teorijos pagundas ir technikos ribas.  
Pranešimas skaitytas Psichoanalizės draugijoje 2011 m. (redaguotas 2014 m.)

Viešasis psichoanalizės diskursas. Žvelgiant iš Emanuelio Levino etinės pozicijos.
Pranešimas II psichoanalitinių draugijų konferencijoje Kaune 2012 m. (redaguotas 2014 m)